• Kraftforsyning instrumentering 

      Jan Bremnes (Bachelor thesis, 2019)
      Forskningsskipet Kronprins Haakon er et nasjonalt forskningsfartøy med isbrytende egenskaper, som skal overvåke ressurser, miljø- og klimatilstanden i Arktis og Antarktis. Båten er eid av Polar Instituttet, men driftes av ...