• Lønnsom plassering av fjernstyrte brytere i distribusjonsnettet 

      Safdari, Farhad; Almaani, Mohamed; Jalili, Farshid (Bachelor thesis, 2023)
      I denne oppgaven har det blitt gjennomført en grundig undersøkelse av den optimale plasseringen av fjernstyrte brytere basert på KILE-kostnader, lønnsomhetsanalyser og en regneverktøy. Casestudien ble gjennomført i samarbeid ...