• Lønnsomhet i produksjon i et system med en stor andel fornybar energi 

      Hyldbakk, Ingri Marie (Master thesis, 2014)
      Denne masteroppgaven omhandler det Nordeuropeiske kraftsystemet med en høy andel fornybar energi. Det ble undersøkt hvilke utfordringer, knyttet til økonomi og marked, som oppstår i kraftsystemet med en høy andel fornybar ...