• Undersøkelse av hydrogenproduksjon fra havvind i øydrift 

      Hagen, Andreas Harsvik; Aasheim, Andreas Joten; Teigenes, Martin Gulleik (Bachelor thesis, 2021)
      Målet med denne bacheloroppgaven er å undersøke hvilken utforming av en 1GW havvindpark kombinert med et elektrolyseanlegg som er mest lønnsom. Fem caser med vindkraftproduksjon i feltet Sørlige Nordsjø II sammenlignes, ...