• Enabling Flexiramp Capability in Unit Commitment Formulation 

      Hagebø, Magnus Aas (Master thesis, 2019)
      Som følge av klimautfordringene har det de siste årene blitt gjort store investeringer i fornybare energikilder som sol- og vindkraft. Alle indikasjoner tyder på at denne utviklingen kommer til å fortsette ettersom ...