• Bruk av fleksible ressurser i utformingen av nullutslippsbygninger 

      Haagensen, Sandra Annette (Master thesis, 2019)
      Bygninger står for omtrent 40 prosent av all energiforbruk og utslipp av klimagasser. Derfor er energireduksjon i byggesektoren avgjørende for å nå klimamålene. Reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp vil være de ...