• Prosjekteringskriterier for UPS-anlegg 

      Garnes, Andreas Husevåg (Master thesis, 2015)
      I denne rapporten er det blitt sett på oppbygningen av UPS-systemer og hvilke prosjekteringskriterier som skal legges til grunn for å få et anlegg som tilfredsstiller forskriftene i form av sikkerhet og pålitelighet. UPS-er ...