• Review of Water Treeing in Polymeric Insulated Cables 

   Abideen, Amar; Mauseth, Frank; Hestad, Øystein Leif Gurandsrud; Faremo, Hallvard (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Since discovering the water treeing phenomenon (WT) in polymeric cables in the early 1970s, water treeing has been presumed to be the main cable degradation mechanism for polymeric cables and has been extensively researched ...
  • Virkning av mekanisk spenning på vanntrevekst i PEX isolerte høyspentkabler 

   Aarseth, Simon Årdal (Master thesis, 2013)
   Vanntrær er en nedbrytningsmekanisme som kan oppstå i alle polymerisolerte kabler ved interaksjon mellom fuktighet og et elektrisk felt. Polymerisolerte kabler kan få redusert levetid grunnet dette nedbrytningsfenomenet. ...
  • Virkning av temperaturer og mekaniske spenninger på vanntrevekst i PEX-isolerte høyspentkabler 

   Plassen, Kurt-Albert Grov (Master thesis, 2015)
   Vanntrær er en nedbrytningsmekanisme som oppstår i polymerisolerte kabler forlagt i vann som utsettes for et alternerende elektrisk felt. Denne nedbrytningsmekanismen reduserer kabelens elektriske holdfasthet og levetid, ...