• Bruk av ikke-konvensjonelle måletransformatorer 

      Fallmyr, Sindre (Master thesis, 2015)
      I denne rapporten er det gjort en vurdering om ikke-konvensjonelle instrumenterings-transformatorer kan brukes i kraftverk. Konvensjonell teknologi er sammenlignet med ikke-konvensjonell teknologi. De forskjellige ...