• End-region losses in large hydropower generators 

      Fagermyr, Børge Johannes (Master thesis, 2022)
      Store generatorer kan oppleve delvis eller fullstendig oppheting i generatorens endeområde under visse forhold. Lekkfluks i generatorens endeområde kan inneha en betydelig aksiell komponent som trenger gjennom endedelen ...