• Converter stress on transformer insulation materials 

      Fagerli, Brynjar (Master thesis, 2022)
      En økende andel teknologier som er koblet til strømnettet anvender kraftelektroniske omformere, både på forbruks- og produksjonssiden. Dette påvirker hvordan isolasjonsmaterialene til det elektriske utstyret i strømnettet ...