• Testing av lysbuevern 

      Fagerås, Markus (Master thesis, 2016)
      Hvert år oppstår det mange branner i boliger forårsaket av elektrisitet. Mange av disse brannene er forårsaket av at det elektriske anlegget er feilaktig installert eller at elektrisk utstyr har blitt feilaktig benyttet. ...