• Design of a Francis Model Test Rig at Kathmandu University 

   Rasmussen, Inger Johanne (Master thesis, 2014)
   Due to the growing energy demand in Nepal and its neighbouring countries, the focuson hydropower development in Nepal has increased. As a consequence, the TurbineTesting Laboratory (TTL) at Kathmandu University (KU) has ...
  • Evaluering av pumpene i Vannkraftlaboratoriet 

   Jenssen, Trond William (Master thesis, 2008)
   Vannkraftlaboratoriet har i den siste tiden opplevd stor pågang fra eksterne firmaer som ønsker å teste modeller av turbiner og andre vannkraftmaskiner. Det er derfor ønskelig å kartlegge kapasiteten til pumpene i ...
  • Hydraulic design of a Francis turbine that will be influenced by sediment erosion 

   Dahl, Gjert Aaberge (Master thesis, 2014)
   High amount of sediments in the Himalayas are at present a large problem for power companies in Nepal, preventing them of utilizing the large amount of hydro power available in the area. In the Jhimruk power plant the ...
  • Pumpe- og turbinkarakteristikker i fire kvadranter 

   Svarstad, Magni Fjørtoft (Master thesis, 2014)
   Reversible pumpeturbiner blir i økende grad brukt for å balansere kraftproduksjonen. Den økte bruken av reversible pumpeturbiner gjør også at det er nødvendig med bedre kjennskap til hvordan maskinen oppfører seg i uønskede ...
  • Test av Peltonturbin i Vannkraftlaboratoriet 

   Wessel, Martine Cecilie S (Master thesis, 2014)
   I denne oppgaven har det blitt gjennomført modelltester av Peltonturbiner ved Vannkraftlaboratoriet på NTNU. Modellriggen er presentert og gjennomføringen av virkningsgradsmålingene er beskrevet. Målet med denne oppgaven ...
  • Virkningsgradsmåling av en høyttrykks Francis turbin 

   Høydal, Arild (Master thesis, 2011)
   19. mai ble det utført virkningsgradsm°alinger av Norconsult AS ved Nore I Kraftverk i Buskerud. På denne målingen var Stud. Techn. Arild Høydal medvirkende, og utførte samtidig egne målinger av energifordelingen i avløpet ...