• Nettanalyse av fremtidig distribusjonsnett i Hamar kommune 

      Bråthen, Lars Martin; Aarflot, Sigmund; Sylju, Fridtjof E. (Bachelor thesis, 2019)
      Rapporten er skrevet på bakgrunn av en oppgave gitt av Eidsiva Energi. Eidsiva Energi ønsker at det blir utført en analyse av det fremtidige distribusjonsnettet i Hamar kommune. Rapporten skal estimere effektbehovet til ...