• Forenklet elektrisk brems for vannkraftverk ved åpen statormetodikk 

      Aamodt, Henrik Smestad; Borchgrevink, Sondre Eide; Hustoft, Hallvard (Bachelor thesis, 2022)
      I 2021 publiserte Statnett en nasjonal veileder (NVF), denne stiller krav om synkrone produksjonsenheters funksjonalitet samt hvordan kravene kan oppfylles. Flere eldre vannkraftverk har ingen bremsesystemer installert og ...