• Utnyttelse av AMS for energi- og effektstyring i boliger 

      Aaltvedt, Marte (Master thesis, 2015)
      I denne masteroppgaven er det gjort et litteraturstudie med en liten simulering av hvordan avanserte måle- og styringssystemer, AMS, bidrar til reduksjon av energiforbruk, effekttopper og bedrer forsyningssikkerheten. ...