• Forbrukerfleksibilitet som en ressurs i fremtidens kraftsystem 

      Øverli, Thea Ulrikke (Master thesis, 2018)
      Med en økning i energieffektive men effektkrevende apparater, i tillegg til elektrifisering av bilparken, står det norske kraftsystemet ovenfor nye utfordringer. Disse utfordringene kan ikke lenger håndteres kun ved utbygging ...