• Implementering av logisk styrt automatikk i 22kV distribusjonsnett 

      Økland, Tor Helge (Master thesis, 2018)
      I dag utføres feil- og avbruddshåndtering i distribusjonsnettet stort sett ved manuell betjening av brytere som fører til langvarige avbrudd. KILE-ordningen gir nettselskap incentiv til å utføre tiltak for å redusere antall, ...