• Energifleksibilitetens innvirkning på distribusjonsnettet 

      Hagane, Mathias Mathiesen; Furset, Eskil Bogstad; Sæther, Mareno; Øen, Elisabeth (Bachelor thesis, 2021)
      Det totale energiforbruket i Norge kommer til å øke i årene som kommer, og med dagens distribusjonsnett vil det føre til en økning i overbelastninger og flaskehalser. Til nå har en bygd ut nettet ettersom forbruket har ...