• Parabens and triclocarban in baby foodstuffs 

      Naglestad, Hanne (Master thesis, 2020)
      For forbrukersikkerhet og kvalitetssikring av forbrukerartikler, er tilsetning av bakteriebekjempende kjemikalier strengt regulert, både med hensyn på merking og mengde. Alkylestere av parahydroksibenzosyre, kalt parabener, ...