• En studie av samspillet mellom YouTube-videoer og samarbeidslæring 

      Øren, Øystein (Master thesis, 2010)
      I denne oppgaven har jeg sett på hvordan bruk av YouTube-videoer i samspill medsamarbeidslæring kan benyttes i fysikkundervisningen, og hvilken betydning det kan ha for elevenes læringsutbytte. Jeg argumenterer for at ...