• “Uten kunnskap har vi tapt” 

      Gisvold, Iris Wiik (Master thesis, 2012)
      Dette er en kvalitativ studie med intervju som metode. Studien har tatt for seg det interkulturelle motet i offentlig sektor, hvor informantene har vart NAV-ansatte i Sor-Trondelag. Studien er blitt designet for a kunne ...