• Why green growth cannot solve the climate crisis 

      Sæther, Hermann Køhn (Master thesis, 2015)
      Beslutningstakerne i Norge og resten av verden har forsøkt å løse klimakrisen ved å redusere klimagassutslippene i mer enn 25 år. Likevel, til tross for den langvarige innsatsen har de ikke klart å snu utviklingen: ...