• Anti-corruption measures in the business sector - Virtue ethical perspectives 

   Vie, Knut Jørgen (Master thesis, 2015)
   Korrupsjon er en av vår tids største utfordringer. Det er ikke bare urettferdig på individnivå, da det innebærer at folk beriker seg på andres bekostning, det er også ødeleggende på samfunnsnivå. Korrupsjon fører med seg ...
  • Om dyrs moralske status : hvordan tenke på våre forpliktelser overfor dyr 

   Wathne, Henrik (Master thesis, 2017)
   The question of the moral status of animals is a central problem in animal ethics. A range of questions arises when discussing the moral status of animals. How should we understand the concept of moral status? What kind ...
  • Teknomoralsk endring : Huntingtons sykdom, nye gentester, og endringer i debatten om retten til ikke å vite 

   Holand, Rolf-Rikard Bjørkvoll (Master thesis, 2017)
   Moral intuitions, judgments, and justifications may change over time. This thesis discuss the relation between moral change and technological change in a particular case. I present the bioethical debate on the right not ...
  • Understanding the autonomy of autonomous technology 

   Akø, Kjetil Holtmon (Master thesis, 2016)
   Nylig har autonom teknologi fått medieoppslag og det er visse bekymringer knyttet til denne teknologien. Denne oppgaven søker å svare på spørsmålet om hvordan man skal forstå autonomien til autonome teknologier. For å svare ...
  • Våre plikter overfor dyr som våre medskapninger 

   Vindstad, Hanne (Master thesis, 2017)
   Peter Singers` and Tom Regans` accounts on animal ethics focus mainly on the similarities between humans and animals. Both accounts are based upon rational arguments and objectivity, and pay little or no attention to the ...
  • Why green growth cannot solve the climate crisis 

   Sæther, Hermann Køhn (Master thesis, 2015)
   Beslutningstakerne i Norge og resten av verden har forsøkt å løse klimakrisen ved å redusere klimagassutslippene i mer enn 25 år. Likevel, til tross for den langvarige innsatsen har de ikke klart å snu utviklingen: ...