• Den medisinske selvmorderen i individualismens tid 

      Materstvedt, Lars Johan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Artikkelen starter med en drøfting av selvmordets rasjonalitet sett fra en filosofisk synsvinkel. Deretter forklares og defineres termene «eutanasi» og «legeassistert selvmord», som begge fortolkes moralsk som former for ...