• RLE-fagets identitetsskapende potensial 

      Nestby, Dag Hallvard Haavelmoen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      I denne artikkelen ønsker jeg å gi et bidrag til den pågående debatten om hvorvidt undervisningen i RLE-faget bør stimulere elevenes eksistensielle modning og identitetsutvikling eller om undervisningen heller bør ha en ...