• Filosofiens rolle i det offentlige ordskifte 

      Carson, Siri Granum; Hofmann, Bjørn Morten (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Filosofi og etikk har fått en stadig større plass i det offentlige rom i Norge. 2017 ble et år der filosofer sørget for overskrifter i en rekke norske medier. En av sakene som fikk størst oppmerksomhet, var debatten om ...