• Hvilket forhold burde vi ha til rus? - En filosofisk undersøkelse 

      Eidjord, Henning (Bachelor thesis, 2019)
      I denne teksten skal vi undersøke to spørsmål, det første er om rusbruk er forenlig med en autentisk væremåte, mens det andre er om rusforsvaret Friedrich Nietzsches kommer med i sitt verk “Tragediens fødsel” også er ...