• Understanding the autonomy of autonomous technology 

      Akø, Kjetil Holtmon (Master thesis, 2016)
      Nylig har autonom teknologi fått medieoppslag og det er visse bekymringer knyttet til denne teknologien. Denne oppgaven søker å svare på spørsmålet om hvordan man skal forstå autonomien til autonome teknologier. For å svare ...