• Hayek og samfunnets kunnskap 

      Aaseng, Bjørnar (Bachelor thesis, 2020)
      Denne oppgaven ser på hvordan Hayeks kunnskapsteori danner rammen for hans sene politiske filosofi i verket Law, Legislation and Liberty. En hovedtanke for Hayek er at fornuften ikke kan ha en konstruktiv rolle i samfunnslivet ...