• Jazz Dance Art in Norway Today Perceptions and discourse 

      Vaagsether, Ingvild (Master thesis, 2017)
      Denne oppgaven er et resultat av research og intervjuer med flere representanter fra Jazzdanskunst-miljøet, hovedsakelig basert i Oslo, i perioden 2000-2017. Intervjuer ble gjennomført i 2016 og 2017, og transkripsjoner ...