• Mupro - individuell opplæring i musikkproduksjon 

      Sahba, Benjamin Andreas Aune (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven omhandler musikkskolen Mupro, et undervisningstilbud skapt av Benjamin Sahba, Audun Agnar Guldbrandsen og Lars Horn Lavik i Januar 2019. Jeg presenterer så hvordan en læreplan kan utvikles i henhold ...