• Musikkens politiske funksjon hos Platon og Aristoteles 

      Myrseth, Oskar (Bachelor thesis, 2019)
      At den greske antikken er av stor betydning for vårt moderne samfunn er ikke til å nekte for. Roten til vitenskapelig tenking kan sies å begynne her og noen av de tidligste av vestens største tenkere dukker opp. Redegjørelser ...