• ABBA på bussen og Beyoncé på badet 

      Johansen, Ingrid Myrland (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven tar for seg utfordringer og muligheter som har gjort seg særlig gjeldende i dagens musikkbransje knyttet til eierskap, tilgjengelighet og forvaltning av innspilt musikk. Formålet har vært å analysere og ...