• Bohemian Rhapsody - En disseksjon av produksjonen 

      Johan Jamtfall Eriksen (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven vil fokusere på produksjonsaspektet av ‘Bohemian Rhapsody’; Hvordan produksjonen påvirker oppfattelsen av en låt, hvordan innspillingsprosessen påvirker den kreative komposisjonsprosessen, og hvilke aspekter ...