• Haydns kanoner 

      Bergendahl, Marit Arnesen (Master thesis, 2014)
      Hvordan Haydns kanoner skriver seg inn i hans produksjon.