• The Principles of Orchestration: Analysis, Theory and Practice 

      Bang, Jon (Master thesis, 2013)
      Hensikten med denne studien er å lære fundamentale prinsipper for orkestrering gjennom tre fremgangsmåter:- Teoretiske studier av lærebøkerAnalyser og sammenligning av orkestreringen av utvalgte komposisjoner fra ulike ...