• Adapt! - Producing a cyclic web album using adaptive processing 

      Ada Mathea Hoel (Master thesis, 2020)
      I denne oppgaven presenterer jeg prosessen bak produksjonen av et én time langt syklisk album der jeg har tatt i bruk adaptive prosesseringsteknikker. Til dette formål utviklet jeg er plugin i Max for Live, Adalyze. Et ...