• Reformasjonen og norsk språkhistorie 

      Berg, Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Reformasjonen spela ei viktig rolle for å styrkje folkemåla som skriftspråk andsynes den lærde latinen. Men i Noreg var det dansk som vart kyrkjespråket, og reformasjonen har ofte vorte framstilt som avgjerande for skiftet ...