• Miljøarkitekten: Dirigent eller deltaker? 

      Kongsli, Gry; Ryghaug, Marianne; Sørensen, Knut Holtan (Journal article, 2008)
      En bygning er et resultat av en prosess mellom flere aktører som må være samkjørte for å realisere et felles mål om bærekraftighet. Arkitekter har tradisjonelt hatt en slags dirigentrolle i prosjekteringsfasen av et bygg, ...