• Dynamisk analyse av økologisk effektivitet ved Mongstad energiverk 

      Melum, Frank Vidar (Master thesis, 2002)
      Rapporten inneholder en driftsimulering av et energiverk som skal produsere høytrykksdamp samt forvarme en råoljestrøm, fra naturgass og resirkulert gass fra Mongstad raffineri. Elektrisitet vil produseres som et verdifullt ...