• Resultatundersøkelsen 2005 for Stiftelsen Miljøfyrtårn 

      Karlsen, John Amund (Reports from Industrial Ecology Programme (IndEcol), 1501-6153; 2006:3, Research report, 2006)
      Miljøfyrtårn er en frivillig sertifisertingsordning for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Per 31.12.2005 hadde 842 virksomheter gyldige sertifikater. Av disse leverte 494 virksomheter miljørapport ...