• Eco-efficiency gjennom systemisk miljøstyring 

      Johansen, Lars Brede (Reports from Industrial Ecology Programme (IndEcol), 1501-6153; 2000:4, Research report, 2000)
      Hensikten med denne rapporten er å undersøke hvordan miljøinformasjon i form av indikatorer kan brukes ved systematisk miljøstyring av kommuner. Målet er kontinuerlig forbedring av kommunenes miljøeffektivitet (ecoefficiency) ...