• Grønn innovasjon - perspektiver, metoder og utfordringer: En litteraturstudie 

      Arnekleiv, Erlend Sletten; Larssæther, Stig (Working Papers from Industrial Ecology Programmme (IndEcol), 1504-3681; 2004:1, Research report, 2004)
      I denne rapporten gir vi en redegjørelse for begrepet grønn innovasjon, samtidig som vi peker på momenter som anses som viktige for å kunne gjennomføre grønn innovasjon i praksis. Vi argumenterer for at grønn innovasjon ...