• Analyse av tappevannsanlegg i idrettsbygg 

   Stakset, Jørgen; Balendran, Edvart Bahi S.; Skavhaug, Håkon O. (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven skal det sees på om dagens varmt- og kaldtvannssystemer som blir levert til idrettsbygg er i henhold til gjeldende regelverk, forskrifter og veiledere. Fokus rettes mot kvaliteten på anlegget, hvordan ...
  • Artificial Chordae Cutting and Adjustment Device 

   Hiorth Hans Emil (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Mitralinsuffisiens er en hjertesykdom der mitralklaffen ikke lukkes riktig under hjertets sammentrekning. Denne tilstanden kan forekomme ved brudd eller forlengelse av chordae, som er sene lignende strukturer ...
  • Bruk av 3D-skanning i drift og vedlikehold 

   Skjulhaug, Harald; Singsdal, Torfinn (Bachelor thesis, 2019)
   TrønderEnergi Kraft (TEK) gikk i 2014 til innkjøp av 3D-skanner med tilhørende programvare og lisens. 3D-skanneren har blitt brukt for å danne realistiske elektroniske 3D-modeller av deres kraftstasjoner og vindmøller. Hensikten ...
  • Bruk av Raspberry Pi i tilstandskontroll 

   Østby, Frode; Randen, Erlend; Kalsvik, Kjel Erik; Mære, Olav Oterholm (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven har undersøkt om det er mulig å bygge et lavkost elektronisk tilstandskontrollsystem med bruk av åpne kildekoder og rimelig elektronikk. Systemet skal måle flere tilstandsparametere samtidig. ...
  • Bruk av sensordata for prediktivt vedlikehold av oppdrettskatamaran og driftsoptimalisering for operatør 

   Selstad, Alf-Jørgen; Gedde-Dahl, Gøran Sildnes (Bachelor thesis, 2019)
   En stor del av kostnadene i industrien i dag er knyttet til vedlikehold. Det kastes bort timer, penger og deler på å gjennomføre tidsbestemt vedlikehold som i mange tilfeller er unødvendig, med konservative intervaller. ...
  • CO2-varmepumpe for energigjenvinning fra gråvann 

   Skogvang-Melbye Karina (Bachelor thesis, 2019)
   Rapporten handler om testing av prototype av en varmepumpe som henter energi fra gråvann og bruker CO2 som arbeidsmedium. Den omhandler generell bruk av CO2 og gråvann samt en omfattende del om hvordan testene har foregått. ...
  • Combining Simulation-Based Design Techniques for Optimizing Fibre-Reinforced Polymer Parts 

   Hofset, Tarjei Aure (Bachelor thesis, 2019)
   I dagens søken etter mer effektive, lettere, sterkere og mer robuste deler, har kompositter blitt en viktig del i produksjon generelt. N˚ar kravene til ytelse øker, blir b˚ade design- og produksjonsprosessen mer kompleks. P˚a ...
  • Design av et automatisk dokkingsystem for en liten autonom passasjerferge 

   Digerud, Lars; Fagerhaug, Andreas Nordstrøm (Bachelor thesis, 2019)
   Målet med denne oppgaven har vært å designe et dokkingsystem for fergen milliAmpere i Autoferry-prosjekt til NTNU, som handler om å utvikle en mindre urban autonom passasjerferge. Konseptet med å ha en liten autonome ferge ...
  • Effektreduksjon med vannbåren gulvvarme ved aktiv bruk av bygningens termiske masse 

   Bakkom, Lars Eirik; Sande, Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Det norske strømnettet blir presset av et økende effektuttak. Hvis den maksimale samtidige effektbruken i ikke reduseres, må strømnettet utbygges. Dette er et prosjekt som vil koste opp mot 140 milliarder kroner og det er ...
  • Filtrering av luft med høyt partikkelinnhold i klatrehaller 

   Buch, Jørgen Tonning; Jensås, Simen (Bachelor thesis, 2019)
   Bruken av klatrekalk gjør at klatrehaller skiller seg fra andre typer idrettsbygg, på grunn av et høyt partikkelinnhold i romluften. Det foreligger ingen klar veiledning for valg av filter og filterprinsipp i denne typen ...
  • Implementering av FMECA i utvikling av små satelitter 

   Moen, Ada Kristine Ocares; Sjøvold, Eivind; Jordheim, Ola (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven ble startet som et initiativ fra Evelyn-Honorè Livermore, leder av HYPSO prosjektet ved NTNU i Trondheim. HYPSO-teamet utvikler en hyperspektral avbildingssatellitt, med hovedformål om å kartlegge ...
  • Innføring av prediktivt vedlikehold – en mulighetsstudie 

   Trana, Martin Dahlen; Hedland, Simon Folkman; Rolfsen, Robin; Olsen, Joachim (Bachelor thesis, 2019)
   Målet med denne bacheloroppgaven har vært å undersøke hvordan Aker BP kan nyttiggjøre seg av tilgjengelig tilstands- og driftsdata fra vanninjeksjonssystemet på oljeplattformen Ivar Aasen i innføring av prediktivt vedlikehold ...
  • Konseptutvikling av en mate- og kvernemaskin for matavfall 

   Eliassen, Gabriel; Kolbjørnsgard, Sindre (Bachelor thesis, 2019)
   Waister AS har i dag utfordringer med tanke på hvordan de på en mest effektiv og pålitelig måte kan mate og kverne matavfall, før det skal inn i en påfølgende tørkeprosess. Maskinen skal kunne prosessere avfall fra ...
  • Konseptutvikling av styringskomponent til småfly 

   Rørvik, Sigurd Bjarne; Stokkan, Anders Thingstad; Tan, Alex (Bachelor thesis, 2019)
   Equator Aircraft Norway har laget en prototype av et hybrid amfibiefly. De ønsker å forenkle kontrollsystemet. Dagens løsning med ailerons og flaps skal kombineres til en flaperon-løsning. Oppgaven er å lage et konsept for ...
  • Konseptutvikling av transportmiddel for post og pakker 

   Digernes, Christian August; Pantelatos, Leander Spyridon (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven presenterer en produktutviklingsprosess for et transportmiddel som skal erstatte elbilen for levering av post og pakker på Campus Gløshaugen. Oppgaven er i samarbeid med NTNU Campusservice som drifter ...
  • Konstruksjon av kompressorlab til bruk i undervisning 

   Ågotnes, Joachim J.; Rolland, Kasper E.; Myhren, Joakim (Bachelor thesis, 2019)
   Denne rapporten beskriver byggeprosessen av en kompressorlab, fra teori til ferdig produkt. Oppgaven skal gi leseren et innblikk i tankegang og utforming av prosjektet. Laben er bygget på NTNUs verksted på Valgrinda, hvor ...
  • Lekkasjefrie luftkoblinger 

   Berg, Jørgen; Rennan, Jorun Eline; Ellingsdalen, Simen Hernes (Bachelor thesis, 2019)
   Kongsberg Automotive Raufoss™ Couplings, heretter omtalt som KA Raufoss, er markedsledende i Europa på produksjon av bremserørskoblinger til luftbremsesystemer i tyngre kjøretøy som lastebiler og busser. KA Raufoss ønsker ...
  • Normalvannmengder og deres relevans for dimensjonering av rør i 2019 

   Snekvik, Arnulf; Jacobsen, Ole Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Målet for denne rapporten er å undersøke hvorvidt normalvannmengdene gitt i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp og NS 3055 fortsatt er relevante for dimensjonering av tappevannsannlegg i 2019. I rapporten er det ...
  • Post-Processing of Topology Optimized Designs Case Study of a Drone Arm 

   Mathiesen, Kjetil Skorpen; Ness, Jens; Sæther, Oscar Nicolai Løbak; Vatsvåg, Erlend (Bachelor thesis, 2019)
   Topologioptimalisering er en matematisk prosess som bidrar til å optimalisere design ved å fjerne unødvendig masse. Det finnes flere matematiske algoritmer for topologioptimalisering som blir brukt i kombinasjon med ...
  • Sensitivitetsanalyse av Topologi Optimaliseringsprogrammer ved bruk av SIMP, Optimality Criteria og Level-Set Method 

   Petlund, Jørgen; Jørgensen, Morten; Jakubowski, Bartosz (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven er skrevet som en introduksjon til topologioptimalisering, dets teori og metoder, og en sammenligning av fire programmer, to Open Source (TopOpt and OpenLSTO) og to kommersielt tilgjengelige (Abaqus and ...