• Analyse av tappevannsanlegg i idrettsbygg 

   Stakset, Jørgen; Balendran, Edvart Bahi S.; Skavhaug, Håkon O. (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven skal det sees på om dagens varmt- og kaldtvannssystemer som blir levert til idrettsbygg er i henhold til gjeldende regelverk, forskrifter og veiledere. Fokus rettes mot kvaliteten på anlegget, hvordan ...
  • Analyse av VVS-installasjoner og tilhørende drift- og vedlikeholdsplaner i idrettshall. 

   Eckhoff, Sigurd; Snekkerhaugen, Sander Aas (Bachelor thesis, 2020)
   Idrettshaller har større ventilasjonsbehov enn andre konvensjonelle byggverk som kontorer og boliger. Med økt aktivitetsnivå avgir personer mer varme, og ventilasjonsbehovet øker. Da er det viktig med gode løsninger for ...
  • Artificial Chordae Cutting and Adjustment Device 

   Hiorth Hans Emil (Bachelor thesis, 2019)
   Sammendrag Mitralinsuffisiens er en hjertesykdom der mitralklaffen ikke lukkes riktig under hjertets sammentrekning. Denne tilstanden kan forekomme ved brudd eller forlengelse av chordae, som er sene lignende strukturer ...
  • Assessment of fruit ripening through electrical impedance spectrometry. 

   Solé Rius, Marina (Bachelor thesis, 2020)
   In this thesis, some of the different parameters that can determine fruit ripening have been measured and analyzed through non-destructive techniques by following the ripening process of three different kinds of fruits: ...
  • Bestemmelse av hyperelastiske materialegenskaper for bruk i elementmetoden 

   Johansen, Kevin; Skultety, Erik; Mosbron, Erlend Rysstad (Bachelor thesis, 2020)
   Kjennskap til materialegenskaper gir ingeniører et viktig verktøy i form av dataassistert analyse for bruk i utvikling av løsninger. Mens egenskapene til ofte brukte materialer er godt kjent, har andre materialer av ulike ...
  • Bruk av 3D-skanning i drift og vedlikehold 

   Skjulhaug, Harald; Singsdal, Torfinn (Bachelor thesis, 2019)
   TrønderEnergi Kraft (TEK) gikk i 2014 til innkjøp av 3D-skanner med tilhørende programvare og lisens. 3D-skanneren har blitt brukt for å danne realistiske elektroniske 3D-modeller av deres kraftstasjoner og vindmøller. Hensikten ...
  • Bruk av Raspberry Pi i tilstandskontroll 

   Østby, Frode; Randen, Erlend; Kalsvik, Kjel Erik; Mære, Olav Oterholm (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven har undersøkt om det er mulig å bygge et lavkost elektronisk tilstandskontrollsystem med bruk av åpne kildekoder og rimelig elektronikk. Systemet skal måle flere tilstandsparametere samtidig. ...
  • Bruk av sensordata for prediktivt vedlikehold av oppdrettskatamaran og driftsoptimalisering for operatør 

   Selstad, Alf-Jørgen; Gedde-Dahl, Gøran Sildnes (Bachelor thesis, 2019)
   En stor del av kostnadene i industrien i dag er knyttet til vedlikehold. Det kastes bort timer, penger og deler på å gjennomføre tidsbestemt vedlikehold som i mange tilfeller er unødvendig, med konservative intervaller. ...
  • CO2-varmepumpe for energigjenvinning fra gråvann 

   Skogvang-Melbye Karina (Bachelor thesis, 2019)
   Rapporten handler om testing av prototype av en varmepumpe som henter energi fra gråvann og bruker CO2 som arbeidsmedium. Den omhandler generell bruk av CO2 og gråvann samt en omfattende del om hvordan testene har foregått. ...
  • Combining Simulation-Based Design Techniques for Optimizing Fibre-Reinforced Polymer Parts 

   Hofset, Tarjei Aure (Bachelor thesis, 2019)
   I dagens søken etter mer effektive, lettere, sterkere og mer robuste deler, har kompositter blitt en viktig del i produksjon generelt. N˚ar kravene til ytelse øker, blir b˚ade design- og produksjonsprosessen mer kompleks. P˚a ...
  • Concept Development of Packer Unit on Directional Core Drill 

   Bakkerud, Anders; Rostad, Lena; Johnston, Sondre Haukås (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven ble gitt av Devico AS. De ønsker å forlenge levetiden til packersystemet på sitt retningsstyrte kjernebor. Packersystemet er den delen av boret som ikke roterer. Det er ønskelig å ha en ikke-roterende ...
  • Concept Development on Pressure Controlling Systems inside Directional Drills (DCD) 

   Elstad, Ida; Stolpnes, Hege (Bachelor thesis, 2020)
   Devico AS kontaktet NTNU for muligheten for å få hjelp til å løse et problem med deres packer-ventiler, problemet er at de trykkregulerende ventilene fort blir slitt og ødelagt, noe som dermed fører til kostnader både i ...
  • Design av et automatisk dokkingsystem for en liten autonom passasjerferge 

   Digerud, Lars; Fagerhaug, Andreas Nordstrøm (Bachelor thesis, 2019)
   Målet med denne oppgaven har vært å designe et dokkingsystem for fergen milliAmpere i Autoferry-prosjekt til NTNU, som handler om å utvikle en mindre urban autonom passasjerferge. Konseptet med å ha en liten autonome ferge ...
  • Design av et guidesystem for dokking av båter i tørrdokk 

   Vaagland, Ole Bøe; Hagen, William Eik; Yohannes, Benhur Semere (Bachelor thesis, 2020)
   Gjennom oppgaven har gruppen kommet frem til et design for et guidesystem som kan bli brukt i tørrdokken hos Vaagland Båtbyggeri AS. Det skal bli bygget fire identiske sidestøtter som skal kunne bli flyttet langs dokken. ...
  • Design av kjølesystem til kompressoranlegg med utnyttelse av spillvarme 

   Mittet, Anders; Erlandsen, Maja Gunvor (Bachelor thesis, 2018)
   Sibelco Nordic avd. Stjernøy er avhengig av trykkluft i sine produksjonsprosesser. Per i dag har de ikke et pålitelig kjølesystem for sine kompressorer. Nettvannet deres stammer fra en ferskvannskilde på øya som noen ganger ...
  • Design av Ramme for Autonomt Redskapsbærende Terrengkjøretøy 

   Fagerli, Tobias; Leite, Thomas; Thrana, Daniel (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven blir rammen til den første prototypen av AutoAgri AS autonome redskapsbærende terrengkjøretøy utviklet, i samarbeid med AutoAgri AS. Målet er å utvikle en strukturell solid konstruksjon ut fra forhåndsbestemte ...
  • Design of Topology Optimized Titanium Brake Calipers for racing application 

   Lien, Mathias (Bachelor thesis, 2020)
   Bremsesystemet til en Formula Student racerbil krever høy motstand mot varme og dynamiske belastninger. Bremsekaliperen, som består av to eller flere bremseklosser, påfører en friksjonskraft på bremseskiven for å stoppe ...
  • Development of Multifunctional Workstation 

   Kvil, Espen Furuli; Nyheim, John-Arne; Vennestrøm, Daniel (Bachelor thesis, 2020)
   DNV GL Fuel Fighter bygger biler til konkurransen Shell Eco-marathon. Målet er å utvikle en bil til å være så energieffektiv som mulig. Grunnet det utfordrende klimaet i Norge er det vanskelig å få testet bilen i vinterhalvåret. ...
  • Development of Sealing Solution for Packer System in Directional Core Drill 

   Farrell, Liam; Tvenning, Terje; Svartvatn, Preben (Bachelor thesis, 2020)
   Azidrill er et retningsstyrt kjernebor, eid av Aziwell AS som bruker et packersystem for å stabilisere den geostasjonære enheten nederst i borestrengen mot borehullsveggen. Packersystemet står for øyeblikket ovenfor ...
  • Effektreduksjon med vannbåren gulvvarme ved aktiv bruk av bygningens termiske masse 

   Bakkom, Lars Eirik; Sande, Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Det norske strømnettet blir presset av et økende effektuttak. Hvis den maksimale samtidige effektbruken i ikke reduseres, må strømnettet utbygges. Dette er et prosjekt som vil koste opp mot 140 milliarder kroner og det er ...