• Custom Design and Analysis of Modular High Voltage DC Generator 

      Magnus Borgersen (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven er skrevet som en del av den første fasen til ModHVDC-generator prosjektet, som er planlagt å utgjøre et EU-finansiert prosjekt med deltakere fra flere ulike land og institusjoner. Målet med ModHVDC ...