• Virvelavløsning på varmevekslerrør 

      Kanstad, Ørjan Halvorsen (Master thesis, 2013)
      Strømningen bak de fremste rørene i en rørbuntvarmeveksler har blitt studert for å kunne si noe om virvelavløsningen. Bakgrunnen for studiet er opplevde problemer med vibrasjon og støy i en spesifikk varmeveksler utviklet ...