• Hydraulisk utforming av nedløp fra gateavrenning 

      Aas, Henrik Svaland (Master thesis, 2015)
      I denne masteroppgaven er det sett på hvordan den hydrauliske kapasiteten til forskjellige rister varierer med hensyn på helning, vannføring i vegbanen, ristutforming og størrelse. Det er sett på hvordan kapasiteten beregnes ...