• Cruise Report: Mid-Atlantic Ridge 44N August-September 2017 

   Lim, Anna (NTNU Cruise reports;, Research report, 2017)
   This cruise is a result of successful collaboration between NTNU Ocean pilot project Deep Sea Mining and Ocean Infinity, ocean exploration company. It took place at the Northern part of Mid-Atlantic ridge in August - ...
  • Guidelines and best available techniques for submarine tailings disposal in Norwegian fjords: Recommendations from the NYKOS project 

   Ramirez-Llodra, Eva; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Brooks, Steven; Escudero-Oñate, Carlos; Gundersen, Hege; Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Yakushev, Evgeniy; Baeten, Nicole; Lepland, Aivo; Ibragimova, Olga; Kleiv, Rolf Arne; Nepstad, Raymond; Muñoz, María; Høgaas, Helge; Sandøy, Roar (NIVA-rapport;, Research report, 2019)
   The NYKOS project aimed at addressing some of the main knowledge gaps on the environmental impacts of submarine tailing disposal (STD) to facilitate the development of techniques, practices and management measures that ...
  • MarMine cruise report - Arctic Mid-Ocean Ridge 15.08.2016 - 05.09.2016 

   Ludvigsen, Martin; Aasly, Kurt; Ellefmo, Steinar Løve; Hilário, Ana; Ramirez-Llodra, Eva; Søreide, Fredrik Xander; Falcon-Suarez, Ismael; Juliani, Cyril Jerome; Kieswetter, Amanda; Lim, Anna; Christian, Malmquist; Nornes, Stein Melvær; Reimers, Hauke; Paulsen, Emil; Sture, Øystein (NTNU Cruise reports;2016-1, Research report, 2016)
  • Produksjon og bruk av overskuddsmasser - Beste praksis og vegen videre 

   Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Danielsen, Svein Willy; Onnela, Tero; Wigum, Børge Johannes; Hoff, Inge; Barbieri, Diego Maria; Mathisen, Lillian Uthus; Fladvad, Marit; Nålsund, Roar (Research report, 2019)
   Kortreist Stein har hatt en arbeidspakke konsentrert mot Produksjon og anvendelse. Som et utgangspunkt for forskningsaktivitetene, er det det laget detaljerte oversikter over de mest relevante anvendelsesområdene for ...
  • Software for modelling and simulation of ground source heating and cooling systems 

   Persson, Tomas; Stavset, Ole; Ramstad, Randi Kalskin; Alonso, Maria Justo (Research report, 2016)
  • Testprogram for overskudds- og restmasser som planlegges brukt til tildekking av forurensede sedimenter 

   Eggen, Trine; Myhre, Lars Petter; Kleiv, Rolf Arne; Amundsen, Carl; Thornhill, Maria; Kitterød, N. O.; Nævdal, Atle; Westerlund, Stig; Sørheim, Roald (Bioforsk Rapport;, Research report, 2006)
   Det er utarbeidet et testprogram for å vurdere egnethet av overskudds- og restmasser for bruk til tildekking av forurensede sedimenter. Testprogrammet vurderer materialets egnethet på generelt grunnlag, uavhengig av en ...
  • Uncertainty and risk assessment of leakage in water tunnels - a case from Nepal Himalaya 

   Panthi, Krishna Kanta; Nilsen, Bjørn (Proceedings: World Tunnel Congress 2008;, Research report, 2008)
   Safety and stability are the key issues in underground excavations. Making tunnels water tight plays an important role in this regards. Water leakage problems in unlined or shotcrete lined water tunnels are not new issues. ...