• Pore pressure estimation from single and repeated seismic data sets 

      Kvam, Øyvind (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2005:31, Doctoral thesis, 2005)
      Høye poretrykk utgjør en risiko for boreoperasjoner på Norsk Sokkel og internasjonalt. Denne risikoen kan reduseres dersom man har kjennskap til poretrykksforholdene før boring. Poretrykk er også en viktig parameter for ...